Lahden lyseon luonnontiede, matematiikka ja teknologia (LUMATE) -linja

Linja on tarkoitettu luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille opiskelijoille, joilla on tavoitteena jatkaa LUMATE-aineiden opintoja lukion jälkeen alan korkeakouluissa. 

Linjan opiskelijat pääsevät suorittamaan lukio-opintoja painottamalla luonnontieteitä (biologia, fysiikka, kemia ja maantiede), matematiikkaa ja teknologiaa.

Linjalla on mahdollista opiskella LUMATE-aineita motivoituneiden ja samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Linjan opetuksessa korostuu kokeellisuus, itsenäinen vastuunottaminen ja monipuoliset ryhmätyötaidot. Lisäksi linjan sisällä voi keskittyä vielä tiettyyn aineeseen, joka luo hyvän pohjan valmistautua kyseisen aineen ylioppilaskokeeseen. Linjan lukiokohtaisilla opintojaksoilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

 

 

 

 

LUKUVUODEN 2021-2022 LUMATE-kurssit (syksyllä 2020 tai aikaisemmin aloittaneet) ja LUMATE-opintojaksot (syksyllä 2021 aloittavat)

 

OPINTOJEN RAKENNE

Syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Pakolliset opintojaksot (31 op)
  • valtakunnalliset pakolliset opinnot (30 op)
   • MAY1 (2 op)
   • MAA2-MAA9 (18 op)
   • BI1-BI3 (4 op)
   • GE1 (2 op)
   • FY1-FY2 (2 op)
   • KE1-KE2 (2op)
  • LUMATE1 (1op)
 • Valinnaiset opintojaksot
  • vähintään 24 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja TAI 16 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia ja 8 opintopisteen laajuisesti valtakunnallisia valinnaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja oman mielenkiinnon mukaan

LUMATE-linjan opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois 16 opintopisteen verran muiden oppiaineiden pakollisia opintojaksoja tietyin edellytyksin:

 • jokaisen oppiaineen pakollisista opintojaksoista on opiskeltava vähintään puolet
 • kahden opintopisteen laajuiset pakolliset opinnot on suoritettava kahden opintopisteen laajuisina
 • pakollisia opintojaksoja ei voi jättää pois niissä oppiaineissa, joiden yo-kokeeseen osallistuu

 

Syksyllä 2018, 2019 ja 2020 aloittaneiden opiskelijoiden opinnot koostuvat seuraavista kursseista:

Linjan opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois kahdeksan (8) muun aineen pakollista kurssia tietyin edellytyksin:

 • jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista on opiskeltava vähintään puolet
 • pakollisia kursseja ei voi jättää pois niissä oppiaineissa, joiden yo-tutkintoon osallistuu

 

LUMATE-linja on mukana seuraavissa hankkeissa:

Lisätietoja

 • linjan koordinaattori Reetta Kariola, reetta.kariola@edu.lahti.fi, puh. 044 416 3276
 • opinto-ohjaaja Eija Mannerkivi, eija.mannerkivi@edu.lahti.fi, puh. 044 482 0861
 • opinto-ohjaaja Katja Kauppi, katja.kauppi@edu.lahti.fi, puh. 050 398 5185
 • Prezi-esittely