Valinnaiset opintojaksot

LUMATE-linjan lukiokohtaiset opintojaksot

Luonnontiede

 

Matematiikka

 • Kohti ylioppilaskoetta (MAA13)
 • Laskuharjoituskurssi 1 (MAA15)
 • Laskuharjoituskurssi 2 (MAA16)
 • Lineaarialgebra (MAA17)
 • Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt (MAA18)
 • Algebra (MAA19)
 • Topologia (MAA20)
 • Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssi (Jyväskylän yliopisto)
 • Ohjelmoinnin matematiikkaa -verkkokurssi (Jyväskylän yliopisto)
 • Calculus 1 (Jyväskylän yliopisto)

 

Teknologia

 • Ohjelmointi
  • Laitteistot, järjestelmät ja alustat (OHJ1)
  • Python ohjelmointi (OHJ2)
  • Java-ohjelmoinnin perusteet (OHJ3)
  • Java-ohjelmoinnin jatko (OHJ4)
  • Visual Basic, C# perusteet (OHJ5)
  • Visual Basic, C# jatko (OHJ6)
  • C++ perusteet (OHJ7)
  • C++ jatko (OHJ8)
  • JavaScript ohjelmointi (OHJ9)
  • Linux käyttöjärjestelmän hallinta (OHJ10)
  • Arduinon perusteet (OHJ11)
  • Arduinon jatko/projektityö (OHJ12)
  • Robotiikka (OHJ13)
  • Digitutor (OHJ14)
  • Lukiodiplomi (OHJ15)
 • AT
  • Kuvantuoton ja kuvankäsittelyn perusteet (AT2)
  • Verkkosivujen ja julkaisujen perusteet (AT3)
  • Ohjelmoinnin perusteet (AT4)

 

Muut opintojaksot