Työ- ja loma-ajat, jaksot ja koeviikot

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat, jaksot ja koeviikot

Luku­vuo­den 20202021 työ- ja loma-ajat

Luku­vuo­den 2020 – 2021 jak­sot ja koe­vii­kot, pa­lau­tus­päi­vät ja uu­sin­ta­koe­päi­vät

1. jak­so: 12.8.2020–4.10.2020, päät­tö­viik­ko 23.9.–2.10., pa­lau­tus­päi­vä 12.10. Edel­li­sen luku­vuo­den 4. ja 5. jak­son uu­sin­ta­koe 20.8., 1. jak­son uu­sin­ta­koe 15.10.  

2. jak­so: 5.10.2020–30.11.2020, päät­tö­viik­ko 19.11.–30.11., pa­lau­tus­päi­vä 8.12.,  uu­sin­ta­koe 15.12.  

3. jak­so: 1.12.2020–8.2.2021, päät­tö­viik­ko 28.1.–8.2., pa­lau­tus­päi­vä 16.2., uu­sin­ta­koe 23.2. 

4. jak­so 9.2.2021–13.4.2021, päät­tö­viik­ko 31.3.–13.4., pa­lau­tus­päi­vä 20.4., uu­sin­ta­koe 27.4.  

5. 14.4.2021–5.6.2021, päät­tö­viik­ko 25.5.–3.6., pa­lau­tus­päi­vä 4.6., uu­sin­ta­koe elo­kuus­sa

 

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020