Opettajat ja henkilökunta

REHTORI
APULAISREHTORI
KOULUSIHTEERIT
LYSEON OPETTAJAT
OPINTO-OHJAUS

Opet­ta­jat ovat ta­voi­tet­ta­vis­sa pu­he­li­mit­se työ­päi­vi­sin klo 8–16.

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
ERITYISOPETUS
LUKIOPSYKOLOGI
LUKION KURAATTORI
URHEILULUKION VALMENTAJAT

Val­men­ta­jat yh­teis­työs­sä Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen, Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ja Suo­men Kori­pal­lo­lii­ton kans­sa:

LUKION MUU HENKILÖKUNTA

“Opet­ta­jat ovat ta­voi­tet­ta­vis­sa pu­he­li­mit­se työ­päi­vi­sin.”

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020